Uppåt

 

Vi och varför

 

Författare:
Petra Kjellner-Ödman

Programmerare:
Mats Ödman

Att våga språnget.

År 1995 beslöt min man och jag oss för att utveckla ett
multimediastöd i svenska för tonåringar och vuxna.

Vi kände att tidpunkten var den rätta och att våra
livserfarenheter, studier och yrkesliv lett oss fram till en
gemensam plattform. En ny utmaning och en kreativ fas
kunde ta sin början.

Mats hade länge arbetat med programutveckling och
ekonomi, och data var och är en passion för honom.
Min egen bakgrund fanns inom bl a lingvistik,
handikappområdet, bild och marknadsföring.


Hur skall programmet se ut?

Vi inledde med att dra upp riktlinjer för programmet;

gränssnitt
pedagogisk inriktning
grammatikalia
konstnärligt, författarmässigt och musikaliskt innehåll
budskap

Gränssnittet skulle vara tydligt och enkelt. Skärmbilderna
skulle vara lätta att förstå, konsekventa och behagliga för
sinnena.

Pedagogiken emanerar delvis ur Professor Howard
Gardners teorier om människans olika intelligenser och
tillvägagångssätt avseende inlärning och kognition.
Jag ville utveckla ett program där användaren kan få känslan
av "flow" i sitt skapande egenarbete, Aha-upplevelser och
inspiration till att gå vidare.

Samtidigt ville jag att programmets genomgående
grammatiska teman skulle löpa som en röd tråd genom
hela programmet och vila på ett klassiskt humanistiskt
språkligt fundament.

Det konstnärliga, författarmässiga och musikaliska
innehållet skulle utformas med humor, allvar och skönhet.

Under arbetets gång föddes den ena övningsidén efter eller
ur den andra. I textmassa har jag författat ca 2000 sidor
text, och Mats har programmerat lika mycket i
programkoder. Mycket har förkastats.

Inspiration och metamorfos

Rim, dikter, texter, akvareller, melodier och andra visioner
kunde komma till mig med en himmelsk lätthet eller under
mödosamt ältande och metamorfos.

Vi kunde båda vakna mitt i nätterna och få svar på olika
tankenötter eller nya idéer.

Inspirationen kom från Gud, naturen och upplevelser med
barn, djur och människor i olika miljöer runt omkring oss.

Under en intensiv skaparprocess brinner en klar låga, som
sprider sitt ljus över många områden. Man skall inte säga,
allraminst som kvinna, att man inte klarar det ena eller det
andra. Det går att klara det mesta om man verkligen
föresätter sig något.

Många, många gånger körde vi emellertid fast och kom
inte vidare. Vi våndades, gick in i återvändsgränder, och
fick lov att börja om.

Det sades mig med viss överlägsenhet att "inga författare"
skulle vilja ställa upp med texter till vårt läromedel.
Nåväl, i LärKan  bidrar tjugosju av Skandinaviens bästa
författare med fina texter. Jag tackar dem, för att de såg
min dröm, och för att de är goda människor.

Budskapet i LärKan  är positivt och uppmuntrande:
"Du kan och det går bra. Vi tror på Din förmåga att öka
Dina kunskaper."

Programmet skulle inte skapa stressmoment, dåligt
självförtroende i inlärningssituationen eller
konkurrenshets. Av det skälet är Diagnosen i LärKan
inte resultatorienterad, utan hänvisar bara användaren
individuellt in till de övningsdelar där han/hon behöver
stärka sina kunskaper.


Interaktiva tentakler

Fördelen med ett svenskläromedel i multimediaform är
möjligheten till en flerdimensionell upplevelse och
interaktivitet.

Allt behöver ju inte ske i datorn. Forskning, illustration,
drama, videofilmning, fotografering eller komposition kan
äga rum där det är lämpligt och ändå vara en del av
programmets olika övningar. Användaren arbetar så att
säga med interaktiva tentakler.


Epilog

Vi arbetade under två och ett halvt år med utvecklingen av
LärKan . Det tog tidvis mycket hårt på våra krafter, men
har i gengäld givit oss en värld av erfarenheter.

Vi tror inte längre att någonting är omöjligt. Varje
människa kan och förmår mer än vad hon i allmänhet
föreställer sig.

Mänsklig kommunikation sker till ca trettio procent
verbalt. Övriga sjuttio procent sker med hjälp av
kroppsspråket och mimik, till följd våra tankar etc.

Det är inte konstigt att så många missförstånd med mer
eller mindre ödesdigra konsekvenser uppstår här på Tellus.

Jag tycker det är viktigt att vi lär oss vårt språk, så att vi
känner det väl och förmår att variera oss då vi talar och
skriver till varann. Nyanser och skiftningar i vårt
språkbruk berikar och förhöjer våra inre och yttre
upplevelser.

Vi behöver förmedla det goda och omdömesgilla språket,
i samklang med de goda känslorna och upplevelserna, till
våra barn och ungdomar, så att språket i framtiden inte
förvanskas och förflackas.

Lärkans sång

När jag var liten red jag ofta ute på de stora stubbåkrarna
i full galopp. Jag kände vinden och kraften. Därute lyfte
lärkorna mot himlen och de drillade så överjordiskt vackert.

Lärkornas ankomst spådde vår, ljus och frihet i barnasjälen.

Därför döpte jag programmet till LärKan. Sinnebilden
för den lilla oansenliga grå fågeln som ändå gör sin röst
hörd under devisen:

Den som lär sig kan - med LärKan.

Nu går vi in i en ny period - den av marknadsföring och
försäljning. Det är en ny omställning och en annan
utmaning...


Med vänlig hälsning,

Petra & Mats Kjellner-Ödman