Beställning av Att älska en kvinna

Jag beställer st á 60,00 SEK inkl. moms
 
Name:
Skola:
Adress.
Postnummer: Ort:
Telefonnummer:
Email address:


 

"Att älska en kvinna" är en novell om kärlek mellan
kvinnor, och hur en okänslig omgivning kan under-
minera. Den väcker tankar och frågeställningar som i
heterosexuella parrelationer är självklara, men som
homosexuella förhållanden ständigt konfronteras
med. Måste kärleken mellan homosexuella vara
starkare än mellan heterosexuella för att den skall
kunna överleva? Och hur öppna eller fördömande är
vi inför den uppriktiga kärleken mellan själar, oavsett
kön?
Licens till novellen Att älska en kvinna 
(nedan kallat programmet)


Programmet är licensierat, inte sålt, till Användaren
av upphovsrättsinnehavare Petra Kjellner-Ödman.

Detta dokument är bindande, och upphovsrättsinnehavaren
förbehåller sig alla rättigheter, som inte uttryckligen upplåtits
till Användaren.

Kopiering: All kopiering av programmet är förbjuden.

Rättigheter: Användaren har rätt att installera och köra programmet i
sin dator, eller direkt via webben, endast i de  fall det är licensierat
av upphovsrättsinnehavaren.

Begränsningar i nyttjanderätt: Programmet, och dess utskrivningsbara material,
skyddas av upphovsrättslagen. Kopieringsförbud råder således för novellen
Att älska en kvinna.

Användaren förbinder sig att inte i något avseende återskapa programmets
källkod, förändra, anpassa, översätta, hyra ut, leasa, låna ut, sälja vidare
eller distribuera programmet. Användaren får heller inte lagra det på allmänt
nätverk eller skapa produkter baserade på programmet. Användaren får inte i
någon form sprida programmet eller dess utskrivningsbara material (se undantag)
utan särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavare, och inte heller elektroniskt
överföra programmet från en dator till annan via nätverk.

Varken upphovsrättsinnehavare, produktutvecklare eller distributörer,
är i något fall ansvariga för indirekta skador,  såsom skada vid utebliven
affärsvinst, avbrott i verksamhet, förlust av information el dyl, som beror
på nyttjande eller oförmåga att nyttja programmet.

Generella bestämmelser: Denna Licens gäller tills vidare.
Upphovsrättsinnehavaren förbehåller sig rätten att säga upp licensen om
Användaren bryter mot något av avtalets villkor.

Detta avtal innehåller samtliga villkor för programmet Att älska en kvinna,
och ersätter alla eventuella andra avtal, muntliga såväl som skriftliga,
avseende programmet.

Ingen företrädare för upphovsrättsinnehavaren, varken agent eller återförsäljare,
kan ändra denna garanti.


© Petra Kjellner-Ödman

 

webmaster © Maxwell Ödman