Beställning av Cirkusgården

Jag beställer st á 60,00 SEK inkl. moms
 
Name:
Skola:
Adress.
Postnummer: Ort:
Telefonnummer:
Email address:


 

Buddisterna andlige ledare Dalai Lama förmedlar att
vi människor bör sträva efter lycka. Liksom filosofen
och teologen Sören Kierkegaard ansåg att vi skulle
söka det uppbyggliga i våra liv.

" Cirkusgården" är en saga om kärlekens omvälvande
kraft. Här möter Du Gud i form av metaforen
pensionerad cirkusdirektör, och framförallt hundarna
och huvudkaraktärerna Herkules och Fedra, som både
tvivlar och tror. Allt är möjligt...
Licens till novellen Cirkusgården 
(nedan kallat programmet)


Programmet är licensierat, inte sålt, till Användaren
av upphovsrättsinnehavare Petra Kjellner-Ödman.

Detta dokument är bindande, och upphovsrättsinnehavaren
förbehåller sig alla rättigheter, som inte uttryckligen upplåtits
till Användaren.

Kopiering: All kopiering av programmet är förbjuden.

Rättigheter: Användaren har rätt att installera och köra programmet
i sin dator, eller direkt via webben, endast i de  fall det är
licensierat av upphovsrättsinnehavaren.

Begränsningar i nyttjanderätt: Programmet, och dess utskrivningsbara
material, skyddas av upphovsrättslagen. Kopieringsförbud råder således
för novellen Cirkusgården.

Användaren förbinder sig att inte i något avseende återskapa
programmets källkod, förändra, anpassa, översätta, hyra ut, leasa,
låna ut, sälja vidare eller distribuera programmet. Användaren får
heller inte lagra det på allmänt nätverk eller skapa produkter baserade
på programmet.

Användaren får inte i någon form sprida programmet eller dess
utskrivningsbara material(se undantag) utan särskilt tillstånd från
upphovsrättsinnehavare, och inte heller elektroniskt
överföra programmet från en dator till annan via nätverk.

Varken upphovsrättsinnehavare, produktutvecklare eller distributörer,
är i något fall ansvariga för indirekta skador,  såsom skada vid
utebliven affärsvinst, avbrott i verksamhet, förlust av information el
dyl, som beror på nyttjande eller oförmåga att nyttja programmet.

Generella bestämmelser: Denna Licens gäller tills vidare.
Upphovsrättsinnehavaren förbehåller sig rätten att säga upp licensen
om Användaren bryter mot något av avtalets villkor.

Detta avtal innehåller samtliga villkor för programmet Cirkusgården,
och ersätter alla eventuella andra avtal, muntliga såväl som
skriftliga, avseende programmet.

Ingen företrädare för upphovsrättsinnehavaren, varken agent eller
återförsäljare, kan ändra denna garanti.


© Petra Kjellner-Ödman

 

webmaster © Maxwell Ödman