12. Vilket instrument spelade tant Nina på?

a. en orgel
b. en flygel
c. ett piano

13. Hur är man om man är varsam?

a. klumpig
b. försiktig
c. varm


14. Var hade tant Nina klenat läppstift?

a. på tänderna
b. på kragen
c. på glaset


 
15. Varför klängde katten August i gardinen?

a. Hunden hade skrämt honom.
b. Han ville klättra i träd.
c. Han ville fånga några skator.


16. Vad knöt farfar Bertil om kragen?

a. en slips
b. en näsduk
c. en fluga