Nyhet!

E-boken Agape

Agape, som betyder människokärlek, är min historia ägnad alla sökare, drömmare, poeter, dårar och rebeller.

 

I Agape möter läsaren en ung kvinnas omvälvande livsresa genom två decennier. Agape är emellertid främst en andlig, intuitiv och poetisk kärleksgåta.

I många avseenden blottlägger och ifrågasätter berättelsen
även olika samhällsfenomen. Berättarjaget pendlar mellan,

och väver samman såväl världsliga som religiösa, filosofiska och "mystiska" upplevelser i ett större perspektiv.

Persongalleriet och de kringgärdande händelserna är alla uppdiktade, men de bär naturligtvis drag och fragment av verkliga förebilder.

Med vänlig hälsning,

Petra Kjellner-Ödman
författare


Jag vill ladda hem hela E-boken "Agape" till en kostnad av 100 kronor inklusive moms, och jag är införstådd med nedanstående systemkrav:
För att kunna läsa dokument publicerade i pdf-format krävs att du har Acrobat Reader installerad på din dator. Den är gratis,
och kan hämtas hos Adobe.
 Licens för den webbaserade e-boken Agape
(nedan kallad e-boken)

Beviljande: Petra Kjellner-Ödman beviljar härmed Dig, slutanvändare, denna licens, som inte är exklusiv för att få använda e-boken Agape. Du får använda e-boken Agape på (1) persondator, samt göra en (1) kopia för läs- och arkivändamål.

Du får inte dela upp, modifiera, översätta, skapa arbeten som baseras på e-boken, kopiera, sälja, hyra ut, leasa, upprätta underlicenser eller överföra rättigheter till e-boken. Du får inte heller distribuera eller lagra e-boken på allmänt nätverk eller elektroniskt överföra den från en dator till en annan.

E-boken Agape tillhandahålls i befintligt skick, och Petra Kjellner-Ödman lämnar inga garantier avseende dess lämplighet för ett särskilt ändamål eller dess exakt- eller felfrihet.

Ägande och upphovsrätt
Petra Kjellner-Ödman har ägande- och upphovsrätt till
e-boken Agape, vars innehåll skyddas av upphovsrättslagen.

Uppsägning
Denna licens sägs omedelbart upp i det fall den inte efterlevs.
Vid uppsägning skall all användning av e-boken Agape omedelbart upphöra och samtliga kopior skall återsändas eller förstöras.

Genom nedanstående beställning accepterar Du licensavtalets villkor för e-boken Agape. Beställningen och licensen är bindande. Läs även gällande systemkrav nedan:

Systemskrav
* Windows 95, 98 eller senare
* En MB ledigt hårddiskutrymme
* Acrobat Reader
* Microsoft mouse eller kompatibel pekare
* Kompatibelt krav: Skrivare som fungerar med Windows
 


Stäng sidan