Nyhet!


E-boken Tigerhjärta


Om jag inte haft tigerns hjärta och ängelns tålamod, så hade passionen
blivit min undergång.

Det här är den sanna berättelsen om hur jag mötte mannen i mitt liv.
Kärleken som spolade upp mig på den vita stranden blind och nyfödd.

Den är till alla som älskar och till de som inte älskar.

Hos de som lämnar och lämnas återstår alltid hemlighetsfulla stråk av minnen,
bilder, ljud och dofter. Vi lever vidare med avtrycken av varandras kroppar och
själar, liksom länder som besökts och belägrats. För alltid märkta av osynliga
händers tecken.

Med vänlig hälsning,

Petra Kjellner-Ödman
författare


Jag vill beställa E-boken "Tigerhjärta" till en kostnad av 100 kronor inklusive moms, och jag är införstådd med nedanstående systemkrav:
För att kunna läsa dokument publicerade i pdf-format krävs att du har Acrobat Reader installerad på din dator. Den är gratis, och kan hämtas hos Adobe.Licens för den webbaserade e-boken Tigerhjärta
(nedan kallad e-boken)

Beviljande:
Petra Kjellner-Ödman beviljar härmed Dig, slutanvändare, denna licens,
som inte är exklusiv för att få använda e-boken Tigerhjärta. Du får använda e-boken Tigerhjärta på
(1) persondator, samt göra en (1) kopia för läs- och arkivändamål.


Du får inte dela upp, modifiera, översätta, skapa arbeten som baseras på e-boken,
kopiera, sälja, hyra ut, leasa, upprätta underlicenser eller överföra rättigheter till
e-boken. Du får inte heller distribuera eller lagra e-boken på allmänt nätverk eller
elektroniskt överföra den från en dator till en annan.

E-boken Tigerhjärta tillhandahålls i befintligt skick, och Petra Kjellner-Ödman
lämnar inga garantier avseende dess lämplighet för ett särskilt ändamål eller dess
exakt- eller felfrihet.

Ägande och upphovsrätt
Petra Kjellner-Ödman har ägande- och upphovsrätt till
e-boken Tigerhjärta, vars innehåll skyddas av upphovsrättslagen.

Uppsägning
Denna licens sägs omedelbart upp i det fall den inte efterlevs.
Vid uppsägning skall all användning av e-boken Tigerhjärta omedelbart upphöra
och samtliga kopior skall återsändas eller förstöras.

Genom nedanstående beställning accepterar Du licensavtalets villkor för e-boken
Tigerhjärta. Beställningen och licensen är bindande.
Läs även gällande systemkrav edan:

Systemskrav
* Windows 95, 98 eller
senare
* En MB ledigt hårddiskutrymme
* Acrobat Reader
* Microsoft mouse eller kompatibel pekare
* Kompatibelt krav: Skrivare som fungerar med Windows 

Stäng sidan