Beställning av Nedräkning

Jag beställer st á 60,00 SEK inkl. moms
 
Name:
Skola:
Adress.
Postnummer: Ort:
Telefonnummer:
Email address:


 

"Nedräkning" är en erotiskt laddad vuxennovell, som
beskriver ett kärlekspar, vilket representeras av två
vitt skilda personligheter. Dragningskraften dem
emellan är ändå så stark, och utstrålningen så
ovedersäglig att de måste mötas.

Novellen kan väcka frågor om trohet och skuld, om
häftig passion, eller om huruvida en inre övertygelse,
högre mening eller bara om en nyckfull slump styr livet.
Licens till novellen Nedräkning 
(nedan kallat programmet)


Programmet är licensierat, inte sålt, till Användaren
av upphovsrättsinnehavare Petra Kjellner-Ödman.

Detta dokument är bindande, och upphovsrättsinnehavaren
förbehåller sig alla rättigheter, som inte uttryckligen upplåtits
till Användaren.

Kopiering: All kopiering av programmet är förbjuden.

Rättigheter: Användaren har rätt att installera och köra programmet i
sin dator, eller direkt via webben, endast i de  fall det är licensierat
av upphovsrättsinnehavaren.

Begränsningar i nyttjanderätt: Programmet, och dess utskrivningsbara material,
skyddas av upphovsrättslagen. Kopieringsförbud råder således för novellen
Nedräkning.

Användaren förbinder sig att inte i något avseende återskapa programmets
källkod, förändra, anpassa, översätta, hyra ut, leasa, låna ut, sälja vidare
eller distribuera programmet. Användaren får heller inte lagra det på allmänt
nätverk eller skapa produkter baserade på programmet. Användaren får inte i
någon form sprida programmet eller dess utskrivningsbara material (se undantag)
utan särskilt tillstånd från upphovsrättsinnehavare, och inte heller elektroniskt
överföra programmet från en dator till annan via nätverk.

Varken upphovsrättsinnehavare, produktutvecklare eller distributörer,
är i något fall ansvariga för indirekta skador,  såsom skada vid utebliven
affärsvinst, avbrott i verksamhet, förlust av information el dyl, som beror
på nyttjande eller oförmåga att nyttja programmet.

Generella bestämmelser: Denna Licens gäller tills vidare.
Upphovsrättsinnehavaren förbehåller sig rätten att säga upp licensen om
Användaren bryter mot något av avtalets villkor.

Detta avtal innehåller samtliga villkor för programmet Nedräkning,
och ersätter alla eventuella andra avtal, muntliga såväl som skriftliga,
avseende programmet.

Ingen företrädare för upphovsrättsinnehavaren, varken agent eller återförsäljare,
kan ändra denna garanti.


© Petra Kjellner-Ödman

 

webmaster © Maxwell Ödman