Diktsamlingen

Pantarei

Den grekiske filosofen Herakleitos myntade uttrycket Pantarei,
som betyder "allt flyter". Kanske menade han att allt är evigt och att inget egentligen försvinner i Universum. Allt består - 
dör och föds igen. I själva essensen av detta finns något 
mycket hoppfullt.Uttrycket har följt mig under många år, 
och därför döpte jag min diktsamling till  Pantarei.  

 

Samlingen innehåller över etthundra dikter och sånger, tillblivna 
mellan mitt artonde och mitt trettionionde levnadsår. Den uppmärk-
samme läsaren kan nog finna en viss utveckling och jag hoppas att
människor i olika åldrar kan uppskatta och tolka dikterna i samklang 
med sina egna liv, eller bara läsa dem för en skön och tänkvärd poetisk stund.

Med varm hälsning,

P  

Jag vill ladda hem hela E-boken "Pantarei" till en kostnad av 100 kronor inklusive moms, och jag är införstådd med nedanstående systemkrav:
För att kunna läsa dokument publicerade i pdf-format krävs
att du har Acrobat Reader installerad på din dator. Den är gratis,
och kan hämtas hos Adobe.Licens för den webbaserade e-boken
Pantarei
(nedan kallad e-boken)

Beviljande: Petra Kjellner-Ödman beviljar härmed Dig, slutanvändare, denna licens, som inte är exklusiv för att få använda e-boken Pantarei. Du får använda e-boken Pantarei på (1) persondator, samt göra en (1) kopia för läs- och arkivändamål.

Du får inte dela upp, modifiera, översätta, skapa arbeten som baseras på e-boken, kopiera, sälja, hyra ut, leasa, upprätta underlicenser eller överföra rättigheter till e-boken. Du får inte heller distribuera eller lagra e-boken på allmänt nätverk eller elektroniskt överföra den från en dator till en annan.

E-boken Pantarei tillhandahålls i befintligt skick, och Petra Kjellner-Ödman lämnar inga garantier avseende dess lämplighet för ett särskilt ändamål eller dess exakt- eller felfrihet.

Ägande och upphovsrätt
Petra Kjellner-Ödman har ägande- och upphovsrätt till
e-boken
Pantarei vars innehåll skyddas av upphovsrättslagen.

Uppsägning
Denna licens sägs omedelbart upp i det fall den inte efterlevs.
Vid uppsägning skall all användning av e-boken
Pantarei
omedelbart upphöra och samtliga kopior skall återsändas eller förstöras.

Genom nedanstående beställning accepterar Du licensavtalets villkor för e-boken Pantarei. Beställningen och licensen är bindande. Läs även gällande systemkrav nedan:

Systemskrav
* Windows 95, 98 eller
senare
* En MB ledigt hårddiskutrymme
* Acrobat Reader
* Microsoft mouse eller kompatibel pekare
* Kompatibelt krav: Skrivare som fungerar med WindowsTipsa en
vän om boken
 


Stäng sidan