Uppåt

 

Poesi
Tolka en dikt

 

Regnskogsbarnen

I gränslandet mellan förnuft och fantasi
där möts - vi...
Jag - Din lekkamrat.
Och Du - min livslusts vind...

Vad vore Din regnskog utan mig?
En sprucken lergodsskärva lik...
Och Du - blind.

Vår tanke tangerar i andlighets telepati,
där urminnes varelser vaknar till sinnlig kakafoni.
Min sorgs salamander rycks av Din rovfågels
stålklädda klo - och lyfts över svindlande klyftor
bland bladverk där lekande bo.

Besjälar det outsagda, likt flodmusslans korn däri
förevigad - frusen i tiden
är regnskogens barns elegi...

© Petra Kjellner-Ödman