Uppåt

 


Recensioner
LärKan

Av Bibliotekstjänst

Detta multimediaprogram har utvecklats i samarbete med Skolverket, skolor och institutioner efter en stor enkätundersökning som visade behov av kompetensutveckling i grundläggande, både formell och funktionell, svenska framför allt från högstadiet och uppåt.

Programmet är mycket innehållsrikt, välarbetat och är pedagogiskt inspirerat av professor Howard Gardners inlärningsteori om att Aha-upplevelser och utveckling hänger intimt samman.

Man har använt datorns möjligheter att ge variation med hjälp av texter, ljudfiler, videosnuttar, illlustrationer, i både akvarell och olja färglagda i behagliga toner, vackra foton, animationer, musik och sång. Layouten är klar och tydlig, Installationen är enkel och man kan direkt gå in i en informativ handledning där programmets tre huvuddelar med funktioner presenteras.

Användaren startar med en diagnos (kan hoppas över) som innehåller tjugoåtta moment som hänvisar till lämpliga övningar. Dessa är indelade i trettiofem basmoment med varierat antal träningsuppgifter. Hela tiden finns tillgång till grammatiska regler med text- och talstöd. All övningstext är i stor stil vilket underlättar vid läs- och skrivsvårigheter.

Träna läsning kan man göra i en Läshörna där bra texter av tjugosju svenska författare är inlagda. Man kan även skriva själv.
I en del övningar länkas man direkt till relevanta Internetadresser.
Programmet är lämpligt för alla i samhället som behöver uppdatera sina kunskaper i svenska.

Av Elisabeth Hasling, BTJ
Recension och beskrivning av LärKan i Lärarnas Riksförbunds tidning KS-Nytt/nr 2, 2003.

Av redaktör Lars-Åke Byhmer. Betyg (((((

Utdrag ur reklamtexter: LärKan 99 är ett multimediaprogram i svenska för årskursnivå 5-9. Programmet är en fantasifylld hjälp för dig som vill träna eller uppdatera dina svenskkunskaper och kan genom sin bredd och variation användas inom IV-program, grundvux, SFI och särskola.

Programmet innehåller tre huvuddelar:

1. Solfjädern Diagnos, som fokuserar på, och hänvisar till vad
    användaren behöver öva på.

2. Övningar och Grammatik, där användaren lär sig allt från
    grunder till fördjupade kunskaper i det svenska språket.

3. Handledar/lärarfiler, där lärare eller föräldrar kan förnya och
    uppdatera vissa av övningarna.

Programmet är utformat i multimedia och övingarna innehåller textmaterial, ljudfiler, videofilm, illustrationer/akvareller/olja, foto, animation, musik och sånger.

LärKan är så omfattande att du kan använda det som en ständig följeslagare i dagliga och framtida studier. Programmet har inspirerats av professor Howard Gardners inlärningsteorier, som visar att varje människa äger sin egen unika förmåga att inhämta, använda och omvandla kunskap. LärKan är också anpassad för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Beskrivning och kommentarer:

Huvudmenyn innehåller Handledning till LärKan 99 och de tre huvuddelarna i programmet: 1. Solfjäderna Diagnos, 2. Övningar och 3.Handledar/lärarfiler.

Handledning till LärKan 99 är mycket utförlig, beskriver innehållet i programmet och ger råd om hur man kan arbeta med det. Handledningen kan skrivas ut.

1. Solfjädern Diagnos är ett diagnosprogram och det består av 28 delar. Det inleds med Presentation och Observation. Presentationen beskriver hur man kan arbeta med diagnoserna i Solfjädern. Observation innehåller en förteckning över olika problem som elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha. Texterna i Presentation och Observation kan skrivas ut. Efter varje diagnosdel hänvisas 
vid behov av träning till lämpliga övningar i programmet. Följande diagnosdelar ingår i programmet:

1. Grunder, 2. Ordföljd, 3. Interpunktion, 4. Prefix, stam och suffix,
5. Skrivteknik, 6. Spontan berättarteknik, 7. Ljuddiagnos, 8. Ord-minne, 9. Språkrytmisk känsla, 10. Vokaler, 11. Fogevokal och genitiv-s, 12. Substantiv, 13. Adjektiv, 14. Verb, 15. Adverb,16. Pronomen,
17. Y eller U, 18. Förväxling av b/p, d/b, k/g, m/n och t/d, 19. Sammansatta ord, 20. Främmande ord, 21. Rim, 22. Associera, 23. Å-, Ä-, Ng-, J- Tj- och Sj-ljud, 26. Ord som ofta uttalas fel, 27. Bildminne,
28. Minnestest.

Diagnoserna är omfattande och innehåller bl.a. även delmoment som testar 
hörsel och läsning.

2. Övningar består av 35 delprogram. I övningar sker det huvudsakliga arbetet i form av studier och träning. Varje rubrik innehåller ett varierande antal olika övningar. Övningar är så omfattande att eleverna kan arbeta med de olika övningsmomenten under flera terminer. 1. Grunder, 2. meningsbyggnad och satsdelar, 3. Vokaler, 4. Å-ljud, 5. Ä-ljud, 6. Konsonanter, 7, Substantiv,8. Adjektiv, 9. Verb, 10. Adverb, 11. Pronomen, 12. Bindeord,13. Skilja på p/b, b/d, k/g, m/n och t/d,
14. Prefix stam och suffix,15. Synonymer, 16. Antonymer, 17. Homonymer, 18. Främmande ord, 19. Ng-ljud, 20. J-ljud, 21. Tj-ljud, 22. Sj-ljud,23. R-ljud,
24. Fogevokal och genitiv-s, 25. Läshörnan, 26. Skrivhörnan - Sadla Pegasen, 27. Tidskrift, 28. Dramatisera, 29. Associera, 30. Rim och ramsor, 
31. Poesi, 32. Koncentration - minnesträning, 33. Spel,34. Ordspråk och talesätt, 35. Intonation.

Läshörnan och Skrivhörnan innehåller särskilt många intressanta och stimulerande övningar för eleverna. Många kända författare medverkar med olika berättelser. Datorns möjligheter utnyttjas föredömligt. Instruktioner finns alltid tillgängliga och kan enkelt skrivas ut. Många finesser är inbyggda i programmet. Understrukna ord i texten får t. ex. sin förklaring när man för pekaren över dem. Möjligheterna till enkel uppspelning och inspelning av textläsning, tal och musik utnyttjas förtjänstfullt. Elevernas skrivarbeten kan skrivas ut och sparas i en egen porfolio/pärm osv. I en del övningar finns också snabba genvägar till internet.

3. I Handledar/lärarfiler kan läraren uppdatera/förnya följande programdelar: Skilja på b/p, b/d, k/g, m/n, t/d, Tidskrift- frågor/facit, Substantiv, Singularis och Pluralis, Prefix, stam och suffix, Ordstammen, Intonation och Ord vi uttalar fel.

Det är enkelt att arbeta med programmet eftersom instruktionerna är enkla och lätta att följa. Knappraden innehåller alla de funktioner som behövs och den finns alltid på skärmen.

LärKan 99 är ett mycket välgjort och omfattande program som innehåller mängder med bra övningar. Diagnosdelen ger en bild av elevens styrka och svagheter. Övningsdelen innehåller ett mycket stort antal stimulerande övningar och Handledar/lärarfilerna ger möjlighet för läraren att göra vissa anpassningar i programmet. Hela programmet innehåller på ett föredömligt sätt tydliga anvisningar om vad och hur man skall arbeta. I alla övningar finns t.ex. knappen Gör så här, som beskriver hur övningen skall utföras. Mängden varierade och bra övningar imponerar. Programmet utnyttjar datorns möjligheter att på ett bra sätt med text, ljud, möjlighet till ljudinspelning, video, bilder osv. Läs- och skrivdelen är mycket omfattande och bra med varierande övningar. Programmet är mycket användbart och kan användas från åk 4 och uppåt i grundskolan.

Det är också till stor del lämpligt att använda det i specialundervisningen.

Direktlänk till Lärarnas Riksförbund: