Uppåt

 

Rimövning
Text och bild ur en Rimövning

I en sömnig liten köping
skulle borgmästaren hålla tal.
Ja, han övade så flitigt
framför spegeln i sin sal.

När han närmade sig slutet
blev han närmast teatral.
Likt en tupp på gödselstacken
spänner bröstet när den gal.

Men det bar sig inte bättre
än att mitt uti en gest
borgmästaren rakt i munnen
fick en oinbjuden gäst.

Den som surrade där inne
var en vilsekommen mal,
som i livets sista timme
fann en tunga som var hal.

 

© Petra Kjellner-Ödman