Svar till frågor:

 

12. b. en flygel

13. b. försiktig

14. a. på tänderna

15. c. Han ville fånga några skator.

16. c. en fluga